Techniki cięcia tkanek miękkich za pomocą lasera diodowego w stomatologii

Techniki cięcia tkanek miękkich za pomocą lasera diodowego w stomatologii
Artykuł dr n. med. Jacka Matysa , Magazyn Stomatologiczny nr 9/2019

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Techniki cięcia tkanek miękkich za pomocą lasera diodowego w Stomatologii "
autorstwa Dr n. med. Jacka Matysa, który ukazał się w czasopiśmie Twój Przegląd Stomatologiczny.

Artykuł przedstawia zasady cięcia tkanek laserem diodowym. Dr n. med. Jacek Matys wykazał w nim, że zastosowanie laserów diodowych
pozwala na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz skraca czas leczenia, a także umożliwia przeprowadzenie leczenia w sposób dokładny
i bezpieczny.

 

Adres do korespondencji:
dr n. med. Jacek Matys,
Master in Oral Laser Application (EMDOLA)
NZOZ Ka‑dent
ul. Lipowa 18,
67‑400 Wschowa

Pliki

Powrót